Garantie en aansprakelijkheid

  1. On Feet garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door On Feet verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
  2. On Feet garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.