Betalen

 1. Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door On Feet aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Bij het gebruik van een betalingslink die door On Feet voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller On Feet toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven
  bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is On Feet gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
 6. De producten blijven in eigendom van On Feet totdat Besteller de
  producten heeft betaald
 7. Betalingsherinneringen worden door On Feet uitsluitend elektronisch verstuurd.